Wij zorgen voor uw veiligheid, van A tot Z

Uw partner in arbeidsveiligheid!

Ontdek de kracht van een veilige werkplek met Access.Safety, jouw toegewijde partner in arbeidsveiligheid die je ontzorgt en voor een stabiele werkomgeving zorgt.

 • Veiligheid zonder zorgen
 • Investeren in veiligheid loont Access.Safety is ervan overtuigd dat het de moeite waard is om te investeren in veiligheid. De kosten die voortvloeien uit ziektekosten, stilstand, verminderde productiviteit, boetes van de Arbeidsinspectie, geschillen met verzekeringen en claims van letselschadeadvocaten kunnen aanzienlijk hoger zijn dan de kosten die u besteedt aan preventieve veiligheidsmaatregelen.
 • Eigen Hobéon SKO gecertificeerde veiligheidskundige (HVK)Onze hoger veiligheidskundige is Hobéon SKO gecertificeerd. Dit betekent dat hij, door aanwijzing-beschikking nr. ARBO/AIS/00 41989 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beschikt over een aantoonbaar kennisniveau en bijbehorende relevante werkervaring. Tevens voldoet hij hiermee aan het gestelde in artikel 2.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de zogenaamde ‘Deskundigheidseisen’.

Op elke veiligheidsuitdaging voorbereid

Expertise en ervaring in het beperken en beheersen van risico’s.

Risico-Inventarisatie
en -Evaluatie (RI&E)

Risico’s herkennen, compliance, veiligheid en ongevals- en gezondheidsrisico’s verkleinen.

Gedegen risicoanalyse

 • Kostenbesparingen Access.Safety is ervan overtuigd dat het de moeite waard is om te investeren in veiligheid. De kosten die voortvloeien uit ziektekosten, stilstand, verminderde productiviteit, boetes van de Arbeidsinspectie, geschillen met verzekeringen en claims van letselschadeadvocaten kunnen aanzienlijk hoger zijn dan de kosten die u besteedt aan preventieve veiligheidsmaatregelen.
 • Veiliger werkomgeving
 • Bedrijfsspecifiek volgens IMA-methode
 • Kort en bondig rapport
 • Plan van Aanpak met adviezen

Bedrijfscertificeringen

Erkenning, betrouwbaarheid, concurrentievoordeel.

Uitgebreid aanbod o.a.

 • VCA * / VCA **
 • SCL (Safety Culture Ladder)
 • Groenkeur
 • ISO 9001
 • ISO 14001

Oplossingen
op maat

Klantspecifieke invulling Arbobeleid waar u als werkgever tegenaan loopt.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan

 • PSA (Psychosociale arbeidsbelasting)
 • Fysieke belasting
 • Fysische factoren (buiten werken; zon en huid, lawaai op werk)
 • Inrichting werkplaats (werken op hoogte, aanrijdgevaar heftrucks)
 • Serviceovereenkomst RI&E en/of bedrijfscertificering

Wat doen we nog meer

 • Ongevalsonderzoek Elke dag gebeuren er in Nederland ongevallen op de werkvloer. Meteen willen diverse instanties weten wat de oorzaak is, hoe herhaling voorkomen kan worden en wie de schuldige is. Access.Safety beschikt over onderzoeksspecialisten die de feiten boven water halen aan de hand van interviews, foto’s en bewijsmateriaal.
 • Werkgeversrapportage Arbeidsinspectie differentieert ongevalsonderzoek, werkgeverrapportage wordt steeds vaker op vrijwillige basis gevraagd.
 • Toolboxen en werkplekinspecties

Ervaringen van onze klanten

4.8

10 reviews

Kenniscentrum artikelen