Wij zorgen voor uw veiligheid, van A tot Z

PROGRAMMA GEDIFFERENTIEERDE AANPAK INSPECTIE SZW

Het aantal bedrijfsongevallen is de afgelopen jaren flink gestegen. Daarom is het belangrijk dat het aantal ongevallen afneemt en dat er wordt geleerd van ongevallen. Het doel van het programma gedifferentieerde aanpak is dat de gezondheids- en veiligheidscultuur wordt verbeterd. Hierdoor wordt het aantal ongevallen en klachten verminderd en gaan meer bedrijven werken aan een […]