Wij zorgen voor uw veiligheid, van A tot Z

CO2-PRESTATIELADDER

Ontdek de kracht van een veilige werkplek met Access.Safety, jouw toegewijde partner in arbeidsveiligheid die je volledig ontzorgt en voor gemoedsrust zorgt.

  • Veiligheid zonder zorgen
  • Verminderde kosten, verhoogde winst
  • Eén partner voor al jouw veiligheidsuitdagingen

Wat is de CO2-prestatieladder nou eigenlijk?

De ladder is een instrument wat u helpt bij het reduceren van CO2 binnen uw bedrijf. Vaak zien wij van Access.Safety dat er nog veel winst kan worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en duurzame energie. Daarvoor is de CO2-prestatieladder het aangewezen instrument. Wij kunnen uw bedrijf certificeren volgens deze ladder en u zult ervaren dat dit een investering is die zich onmiddellijk terugverdient d.m.v. lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. 
 

Gunning bij aanbestedingen

De CO2-ladder stimuleert u om actief CO2 te reduceren met behulp van fictieve gunning bij aanbesteding. Een hoge score op de ladder wordt beloond met een fictief voordeel (fictieve korting op de inschrijfprijs) in het aanbestedingsproces. Een hogere trede die een bedrijf bereikt op de ladder vertaalt zich in gunningvoordeel.  Hoe hoger op de ladder hoe meer voordeel/gunning! Een win win situatie dus, voordeel in uw energieverbruik, beter voor het milieu en een voorsprong op uw collega-bedrijven tijdens aanbestedingen.
 

Meer weten

Over de CO2-prestatieladder? Neem dan contact met ons op, dan maken we een afspraak om al uw vragen te bespreken. Ook kunt u het contactformulier invullen, u wordt dan teruggebeld door één van onze adviseurs.

Kenniscentrum artikelen