Wij zorgen voor uw veiligheid, van A tot Z

ISO 14001

Met de ISO 14001 certificering laat het bedrijf zien hoe het omgaat met milieu en milieuwetgeving. 

  • Milieurisico’s beheersen
  • Gunningvoordeel bij aanbestedingen
  • De norm helpt milieudoelstellingen te realiseren

Wat is ISO 14001 en wat levert het u op

De NEN-EN-ISO 14001:2015 is een milieumanagementsysteem, waarmee een bedrijf kan laten zien hoe zij omgaat met milieu en milieuwetgeving. De ISO 14001-certificering maakt inzichtelijk dat een bedrijf haar verantwoordelijkheid neemt op het gebied van milieubesparing, duurzaamheid en MVO. Tevens brengt zij hiermee structuur aan in de gedane inspanningen en krijgt u inzicht in milieuaspecten en het verbeteren van milieuprestaties, het bewustzijn van medewerkers en procesbeheersing. Ook commercieel heeft de certificering toegevoegde waarde. Steeds meer opdrachtgevers gunnen hun opdrachten alleen nog maar aan ISO-gecertificeerde partijen, omdat ze dan weten hoe hun opdrachtnemers de maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en dit ook steeds meer een eis van de overheid wordt (BREEAM projecten, enz.).

Volledige ondersteuning en begeleiding…

Access.Safety ondersteunt u op basis van totale begeleiding bij het opstellen van een milieumanagementsysteem volgens de ISO-normen. Onze no-nonsense adviseurs observeren uw bedrijfsproces, komen met organisatorische verbetervoorstellen en ontwikkelen een bedrijfsspecifiek systeem dat flexibel in gebruik is en kan rekenen op draagvlak in uw organisatie.

…tegen een vaste prijs met garantie

Access.Safety doet niet aan meerwerk of kleine lettertjes. U krijgt van ons een offerte met een vaste prijs èn garantie. Eventuele tekortkomingen in de systeemdocumentatie worden kosteloos verholpen. Tijdens het proces heeft u één adviseur die ook aanwezig is tijdens de officiële audit. Het is ook mogelijk om een servicecontract af te sluiten voor bijvoorbeeld periodieke evaluaties en interne audits van uw milieumanagementsysteem.

Contact over de mogelijkheden van een milieumanagementsysteem ISO 14001

Meer weten over het opstellen van een milieumanagementsysteem volgens ISO-normen? Neem dan contact op. U kunt ook het formulier invullen. U wordt dan teruggebeld door één van onze adviseurs.

Kenniscentrum artikelen