Wij zorgen voor uw veiligheid, van A tot Z

ISO 9001

Ontdek de kracht van een veilige werkplek met Access.Safety, jouw toegewijde partner in arbeidsveiligheid die je ontzorgt en voor een stabiele werkomgeving zorgt.

  • Veiligheid zonder zorgen
  • Minder kosten, meer winst Access.Safety is ervan overtuigd dat het de moeite waard is om te investeren in veiligheid. De kosten die voortvloeien uit ziektekosten, stilstand, verminderde productiviteit, boetes van de Arbeidsinspectie, geschillen met verzekeringen en claims van letselschadeadvocaten kunnen aanzienlijk hoger zijn dan de kosten die u besteedt aan preventieve veiligheidsmaatregelen.
  • Eigen Hobéon SKO gecertificeerde veiligheidskundige (HVK)Onze hoger veiligheidskundigen  zijn Hobéon SKO gecertificeerd. Dit betekent dat zij, door aanwijzing-beschikking nr. ARBO/AIS/00 41989 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beschikken over een aantoonbaar kennisniveau en bijbehorende relevante werkervaring. Tevens voldoen zij hiermee aan het gestelde in artikel 2.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de zogenaamde ‘Deskundigheidseisen’.

Wat is ISO 9001 en wat levert het u op

De NEN-EN-ISO 9001:2015 is een wereldwijd geaccepteerde en veelgebruikte norm voor maken van kwaliteitssystemen. In zo’n systeem worden onder meer bedrijfsprocessen, kwaliteitsniveaus, verantwoordelijkheden, overlegstructuren en omgang met materiaal en mensen vastgelegd. Dat zorgt ervoor dat u beter en effectiever kunt werken en dat medewerkers weten waar ze aan toe zijn. Ook commercieel heeft een ISO-certificering toegevoegde waarde. Steeds meer bedrijven gunnen hun opdrachten alleen nog maar aan ISO-gecertificeerde partijen, omdat ze dan weten dat deze partijen volgens een goed gestructureerd systeem werken.
 

Volledige ondersteuning en begeleiding…

Access.Safety ondersteunt u op basis van totale begeleiding bij het opstellen van een kwaliteitssysteem volgens de ISO-normen. Onze no-nonsense adviseurs observeren uw bedrijfsproces, komen met organisatorische verbetervoorstellen en ontwikkelen een bedrijfsspecifiek systeem dat flexibel in gebruik is en kan rekenen op draagvlak in uw organisatie.
 

…tegen een vaste prijs met garantie

Access.Safety doet niet aan meerwerk of kleine lettertjes. U krijgt van ons een offerte met een vaste prijs èn garantie. Eventuele tekortkomingen in de systeemdocumentatie worden kosteloos verholpen. Tijdens het proces heeft u één adviseur die ook aanwezig is tijdens de officiële audit. Het is ook mogelijk om een servicecontract af te sluiten voor bijvoorbeeld periodieke evaluaties en interne audits van uw kwaliteitssysteem.
 

Contact over de mogelijkheden van een kwaliteitssysteem

Meer weten over het opstellen van een kwaliteitssysteem volgens ISO-normen? Neem dan contact op. U kunt ook het formulier invullen. U wordt dan teruggebeld door één van onze adviseurs.

Kenniscentrum artikelen