Wij zorgen voor uw veiligheid, van A tot Z

VCA* / VCA** certificering

Ontdek de kracht van een veilige werkplek met Access.Safety, jouw toegewijde partner in arbeidsveiligheid die je ontzorgt en voor een stabiele werkomgeving zorgt.

  • Veiligheid zonder zorgen
  • Investeren in veiligheid loont
  • Eén partner voor al jouw veiligheidsuitdagingen

Aantonen dat u veilig werkt met VCA* of 

VCA ** certificering

Met een VCA* of VCA** bedrijfscertificaat toont u aan dat u veilig werkt. U voldoet niet alleen aan de belangrijkste eisen van de Arbowet, u geeft ook nog eens automatisch een praktische invulling aan deze eisen.
 

De belangrijkste redenen om uw organisatie te certificeren:

  • Door structureel aandacht aan veiligheid te besteden, ontstaat een veiligheidscultuur in uw bedrijf. Daardoor daalt de kans op ongelukken en het verzuim in uw bedrijf.
  • U dekt aansprakelijkheidsrisico’s af doordat u op papier heeft staan hoe u met veiligheid omgaat.
  • U kunt meedingen naar aanbestedingen waarin VCA bedrijfscertificeringen verplicht worden gesteld. Met name grote opdrachtgevers en hoofdaannemers verlangen dit steeds vaker.
  • U kunt zich onderscheiden in de markt door u te profileren als een partner die haar veiligheidszaken goed voor elkaar heeft.
  • Deugdelijk en veilig klim(materiaal), goedgekeurde machines, de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en voorlichting zorgen voor een hogere arbeidsmotivatie.
  • Door tijdens toolboxmeetings periodiek samen stil te staan bij elkaars veiligheid, ontstaat een hechtere band tussen uw medewerkers.
 

Volledige ondersteuning tegen een vaste prijs

Met ondersteuning en begeleiding van Access.Safety is het halen van een VCA bedrijfscertificaat niet moeilijk. We weten namelijk precies welke stappen genomen moeten worden. We nemen u bovendien al het werk uit handen waardoor uw inspanning minimaal is. Dat doen we tegen een vaste prijs en met de kwaliteitsgarantie dat eventuele tekortkomingen in de systeemdocumentatie kosteloos worden verholpen. Deze vaste prijs met garantie kunnen wij ons veroorloven, omdat wij weten waarover wij praten. Tijdens het proces heeft u één adviseur die ook aanwezig is tijdens de audit.
 

Een onderhoudscontract voor het behouden van uw VCA certificering

Om uw systeem op orde te houden, moet u ondermeer toolboxmeetings en werkplekinspecties verzorgen. Met een servicecontract bij Access.Safety is dat in één keer geregeld. We zorgen er voor dat veiligheidsbewustzijn diep verankerd raakt in uw organisatie en dat uw bedrijfscertificering behouden blijft.
 

TÜV erkende partner voor begeleiding naar certificatie

Access.Safety (TÜV Nederland Approved Partner) voldoet aan de criteria van TÜV Nederland zoals opgenomen in de Approved Partners-regeling. Approved Partners beschikken over aanzienlijke ervaring met de schema’s waarvoor zij geregistreerd zijn en werken samen met TÜV Nederland ten behoeve van verdere verbetering van communicatie, effectiviteit en toegevoegde waarde richting de te certificeren organisatie in de aanloop naar certificatie en daarna. www.tuv.nl.
 

Meer informatie of een offerte voor VCA certificering

Meer weten over ondersteuning bij het behalen van VCA* of VCA** of een offerte ontvangen? Neem dan contact op. U kunt ook het formulier invullen. U wordt dan teruggebeld door één van onze adviseurs.

Kenniscentrum artikelen