Wij zorgen voor uw veiligheid, van A tot Z

BOETEOPLEGGING EN TAAKSTRAF NA ONGEVAL

17-07-2023

De rechtbank heeft een bedrijf veroordeeld tot een geldboete. Volgens de rechtbank is het bedrijf verantwoordelijk voor het overlijden van een werknemer, die tijdens zijn werk door een gat in de steigervloer viel. Hij maakte een val van bijna drie meter op een betonnen vloer en kwam hierbij om het leven. Uit onderzoek blijkt volgens de rechtbank dat het bedrijf de constructie van de steiger had aangepast, tegen de wens en instructie van de steigerbouwer in. Ook waren de medewerkers niet voorgelicht over het gevaar van het werken op hoogte en was er onvoldoende toezicht op naleving van de veiligheidsnormen. De hoofduitvoerder greep niet in, terwijl hij wel van dit alles op de hoogte was. Daarom krijgt hij een taakstraf.

In een eerdere blog over boeteoplegging bij een ongeval kwamen de vier matigingsgronden ter sprake. Ook hierboven komt dit weer duidelijk naar voren. Om ongevallen te verminderen en uw wettelijke aansprakelijkheid grotendeels af te dekken, is het van belang aantoonbaar invulling te geven aan de Arbowet. Door het opstellen van een arbobeleid en RI&E worden de meeste artikelen uit de Arbowet opgepakt. In de RI&E wordt er geïnventariseerd wat de risico’s zijn en er wordt een plan van aanpak opgesteld hoe deze verminderd kunnen worden. De openstaande punten in het plan van aanpak worden grotendeels middels het Arbobeleid opgepakt. U kunt hierbij denken aan toolboxen, werkplekinspecties, veiligheidscursussen, juiste PBM, PMO. Wilt u hierover meer informatie of een vrijblijvend voorstel? Neemt u dan gerust contact met ons op of vul onderstaand formulier in.

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het de expert

Gerelateerde artikelen