Wij zorgen voor uw veiligheid, van A tot Z

GEDIFFERENTIEERDE AANPAK ONGEVALSONDERZOEK

17-07-2023
Vorig jaar hebben wij ook al een blog gewijd aan het programma gedifferentieerde aanpak ongevalsonderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW). Het programma wordt steeds verder uitgewerkt en zo komt er ook steeds meer informatie beschikbaar, waarover wij u graag willen informeren. Mocht u hulp nodig hebben of vragen hebben, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
“Als sprake is van twee nachten of meer ziekenhuisopname en/of meer dan licht blijvend letsel (Letselcategorie 2), een dodelijk ongeval of een ongeval met een kind (15 jaar en jonger) of jeugdige (16- en 17 jarigen), wordt het ongeval door de Inspectie SZW onderzocht. Betreft het een ongeval met lichter letsel (Letselcategorie 1: minder dan 2 nachten ziekenhuisopname en/of licht blijvend letsel) dan kunnen andere maatregelen worden genomen. Uitgangspunt van deze interventies is dat de werkgever de veiligheid in het bedrijf verbetert en dat herhaling van het ongeval wordt voorkomen.

De arbeidsinspecteur kan bijvoorbeeld besluiten dat de werkgever zelf een onderzoek uitvoert naar de toedracht van het ongeval en een rapportage en verbeterplan opstelt. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe het ongeval heeft kunnen plaatsvinden en wat de achterliggende oorzaak is. De Inspectie beoordeelt of het verbeterplan effectief is en of het bedrijf werk maakt van veiligheid. Bedrijven kunnen alsnog een boete krijgen als bij herinspectie blijkt dat er geen vorderingen zijn gemaakt of als de werkgeversrapportage onvoldoende is. In andere gevallen kan de inspecteur besluiten de arbeidsplaats te inspecteren. De verbeterpunten die daarbij naar boven komen, dient de werkgever op te lossen. Bij overtredingen kan een boete worden opgelegd en/of een herinspectievolgen. Als de Inspectie SZW beslist om geen nader onderzoek te doen, omdat het arbo-beleidhelemaal in orde is en het letsel in Letselcategorie 1 valt, dan worden de werkgever en het slachtoffer daarvan in kennis gesteld. Indien nodig zal het bedrijf zelf de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en het Plan van Aanpak bijstellen, naar aanleiding van het ongeval.

Wanneer wordt welke interventie opgelegd? De keuze voor een interventie hangt samen met een aantal voorwaarden. Zo zorgt de Inspectie SZW ervoor dat in gelijke gevallen, gelijk wordt opgetreden. Een criterium is de ernst van het letsel. Ook wordt bekeken in welke mate de werkgever arbo-zaken op orde heeft.”

Bron: brochure meldingsplichtigearbeidsongevallen

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het de expert

Gerelateerde artikelen