Wij zorgen voor uw veiligheid, van A tot Z

ONGEVAL

17-07-2023
Onlangs is een 22-jarige monteur tijdens werkzaamheden in een koelcel overleden. Op dit moment is het onderzoek nog volop gaande, dus over de toedracht kan nog niets gezegd worden.
Het bedrijf heeft Access.Safety (een gecertificeerd veiligheidskundig adviesbureau) in de arm genomen om het ongeval te onderzoeken. De voorlopige conclusie van Access.Safety is dat het bedrijf haar zaakjes prima op orde had. Het bureau doelt hierbij ondermeer op de voor het bedrijf op maat geschreven risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In de RI&E van het bedrijf wordt het gevaar van de koelcel (een ULO (ultra low oxygen) ruimte) erkend en duidelijk omschreven. De voorlichting en instructie van de monteur waren op dit risico toegespitst, evenals het toezicht, het periodiek overleg en de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dat het ongeval desondanks toch heeft kunnen gebeuren is voor velen een groot raadsel.
Wij adviseren iedereen om intern nog eens goed te kijken of alle gevaren van de werkzaamheden in kaart zijn gebracht en of deze gevaren afdoende worden beheerst. Het ongeval laat zien dat, ondanks een goede RI&E en adequate instructies, veiligheid niet altijd vanzelfsprekend is.
Update – mei 2019
Geen strafvervolging dankzij het VCA* systeem van Access.Safety.
Zojuist is bekend geworden dat onze klant (werkgever) niet persoonlijk wordt vervolgd voor het dodelijk ongeval met zijn werknemer (art. 307 Strafrecht).
De Officier van Justitie heeft (in overleg met de betrokken Arbeidsinspecteurs) de voorlichting, instructie, overleg, toezicht en de verstrekte middelen als toereikend beoordeeld, evenals de door ons uitgevoerde risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E). Het ongeval wordt nu bestuursrechtelijk afgehandeld.
Neemt niet weg dat er desondanks, ondanks de aantoonbare zorgplicht van deze werkgever, een monteur van 22 jaar om het leven is gekomen. Een groot verlies voor het bedrijf, en een onnoemelijk groot verlies voor de nabestaanden (ouders, vriendin en vriendengroep).
Om ongevallen en strafvervolging te voorkomen wijzen wij op het belang van een op maat gemaakte RI&E (dus geen algemene branche RI&E) met aansluitend een deugdelijk arbobeleid.
Het ongeval laat zien dat veiligheid niet altijd vanzelfsprekend is.
Update – maart 2020
Onze klant heeft i.s.m. Access.Safety een bezwaar ingediend tegen de beschikking waarin een boete was opgelegd. Hierbij kwamen ook de vier matigingsgronden ter sprake. Als op papier kan worden aangetoond dat er wordt voldaan aan een matigingsgrond, wordt de boete met 25% per matigingsgrond gematigd. Dankzij de door de klant verrichte inspanningen, is de boete met 75% gematigd!
Wat zijn de vier matigingsgronden?
De matigingsgronden zijn:
  1. RI&E en veilige werkwijze
  2. Randvoorwaarden voor een veilige werkwijze. Denk hierbij aan het ter beschikking stellen van geschikte en deugdelijke arbeidsmiddelen en doeltreffende PBM. Maar ook aan opleiding en voorlichting (toolboxen, LMRA, etc.)
  3. Adequate instructies
  4. Adequaat toezicht
Wilt u ook de matigingsgronden voor uw bedrijf aantoonbaar kunnen maken? Door een RI&E en een arbobeleid op te stellen en te onderhouden, maakt u een stap in de goede richting. Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het de expert

Gerelateerde artikelen