Wij zorgen voor uw veiligheid, van A tot Z

PROGRAMMA GEDIFFERENTIEERDE AANPAK INSPECTIE SZW

17-07-2023

Het aantal bedrijfsongevallen is de afgelopen jaren flink gestegen. Daarom is het belangrijk dat het aantal ongevallen afneemt en dat er wordt geleerd van ongevallen. Het doel van het programma gedifferentieerde aanpak is dat de gezondheids- en veiligheidscultuur wordt verbeterd. Hierdoor wordt het aantal ongevallen en klachten verminderd en gaan meer bedrijven werken aan een gezonde en veilige werkplek.
 

Dit jaar ligt de nadruk op de verdere invoering van de gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Om bedrijven te stimuleren om de veiligheid binnen hun bedrijf te verbeteren en te leren van ongevallen, gaat de Inspectie SZW aan de slag met een nieuwe aanpak van arbeidsongevallen. Zo kan een inspecteur besluiten dat het bedrijf zelf ongevalsonderzoek moet doen en een verbeterplan moet opstellen ter verbetering van de structurele veiligheidssituatie binnen het bedrijf. De verbeterpunten moet het bedrijf uiteraard in orde maken. Dat kost tijd, maar levert ook iets op: meer veiligheid binnen het bedrijf en bij een door de Inspectie SZW goedgekeurd verbeterplan wordt er geen boete opgelegd. De Inspectie SZW bekijkt het door het bedrijf uitgevoerde ongevalsonderzoek en beoordeelt of het verbeterplan effectief is. De inspecteur kan ook besluiten om de werkplek te inspecteren in plaats van het ongeval te onderzoeken. Het bedrijf moet dan aan de slag met de verbeterpunten die hieruit voortkomen. Bedrijven kunnen alsnog een sanctie krijgen als bij herinspectie blijkt dat er geen vorderingen zijn gemaakt. De nieuwe aanpak geldt alleen voor ongevallen waarbij het slachtoffer licht letsel heeft opgelopen. Bij ernstige ongevallen etc. wordt gebruik gemaakt van de reguliere aanpak.

Daarnaast wordt er dit jaar meer aandacht besteedt aan het belang van de RI&E, het Plan van Aanpak van de RI&E en het basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts. Deze vormen namelijk de basis voor veilig en gezond werken.

Heeft u hulp nodig bij het ongevalsonderzoek of opstellen van een verbeterplan? Of wilt u graag een RI&E met Plan van Aanpak en een Arbobeleid door ons laten opstellen? Neemt u dan contact met ons op of vul onderstaand contactformulier in.

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het de expert

Gerelateerde artikelen