Wij zorgen voor uw veiligheid, van A tot Z

SAFETY CULTURE LADDER (SCL) / VEILIGHEIDSLADDER

17-07-2023

Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten (ViA). Dit doen zij door de Safety Culture Ladder (voorheen de Veiligheidsladder) in te zetten als instrument.

De Safety Culture Ladder (SCL) is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en het veiligheidsgedrag binnen alle lagen van de organisatie te meten. Dit wordt gedaan aan de hand van 6 kernwaarden: leiderschap & betrokkenheid, beleid & strategie, organisatie & opdrachtnemers, werkplek & procedures, afwijkingen & communicatie en audits & statistieken. De SCL heeft 5 treden en kent meerdere producten, zoals een certificaat of een verklaring (statement). Welk SCL-product nodig is, en op welke trede, hangt af van uw opdrachtgever, en wordt bepaald door uw contractwaarde en uw risicoprofiel.

Wat kan Access.Safety voor u betekenen?
Met behulp van een door uw organisatie ingevulde vragenlijst en het opstellen van een GAP-analyse bepalen wij op welke trede u zich momenteel bevindt, en aan welke kernwaarden eventueel nog moet worden gesleuteld. Wij maken een actieplan en voeren deze uit. Ook zijn wij aanwezig bij het vooronderzoek van de certificerende instelling en bij de externe audit. Daarna kunnen wij u ondersteunen bij het actualiseren van het actieplan, de tussentijdse in- en externe audits, etc.

Heeft u vragen of wilt u graag een vrijblijvend voorstel ontvangen? Neemt u dan contact met ons op of vul onderstaand contactformulier in.

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het de expert

Gerelateerde artikelen