Wij zorgen voor uw veiligheid, van A tot Z

WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN BIJ EEN BEZOEK DOOR DE ARBEIDSINSPECTIE

17-07-2023

Naar aanleiding van een controle is er een overtreding geconstateerd door de arbeidsinspectie (Inspectie SZW). Een medewerker heeft het dak betreden vanuit een hoogwerker.

De werkgever moet binnen vijf werkdagen een schriftelijke verklaring indienen. De vragen die gesteld worden gaan onder andere over geïnventariseerde risico’s, arbeidsplaats, arbeidsmiddel en toezicht. Met inachtneming van de matigingsgronden hebben wij de verklaring opgesteld en de benodigde documenten uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en uit het VCA*/**-handboek bijgevoegd. Hiermee hopen wij dat de boete wordt gematigd of zelfs voorkomen. Mocht er een boete worden toegekend, dan zullen we een bezwaar indienen.

Hebt u hulp nodig bij het indienen van documenten na een ongeval/controle of wilt u dat wij u begeleiden bij een bezoek door de arbeidsinspectie? Neem dan contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen. Gezien de korte termijn dat de documenten vaak moeten worden ingediend of een bezoek staat gepland, zijn wij hiervoor meestal ook in het weekend beschikbaar.

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het de expert

Gerelateerde artikelen