Wij zorgen voor uw veiligheid, van A tot Z

Wat is een Arbobeleid?

17-07-2022

Arbobeleid

Werkgevers hebben een wettelijke verplichting volgens de Arbowet om een duidelijk Arbobeleid op te stellen. In dit beleid worden de risico’s van de werkzaamheden vastgelegd en wordt beschreven hoe een veilige en schone werkomgeving voor medewerkers kan worden gecreëerd. Als u ervoor wilt zorgen dat uw Arbobeleid aan alle eisen voldoet, kunt u verder lezen of contact opnemen met Access.Safety. Wij helpen u graag verder!

Het Arbobeleid richt zich meer op de praktische uitvoering dan de Arbowet, waarin alle regels zijn beschreven. In dit beleid worden verschillende onderwerpen behandeld, waaronder voorlichting, instructie, toezicht en sanctiebeleid. Hierin wordt beschreven welke werkzaamheden worden verricht en hoe deze veilig kunnen worden uitgevoerd.

Enkele onderdelen van het Arbobeleid zijn onder andere:

  • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • Arbodienst of bedrijfsarts
  • Preventiemedewerker
  • Bedrijfshulpverlening (BHV’er)
  • Voorlichting en instructie
  • Toezicht
  • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
  • Arbocatalogus

Het Arbobeleid is een gedetailleerd plan van aanpak waarin wordt beschreven hoe bedrijven risicofactoren kunnen elimineren. Met een Arbobeleid kunt u te allen tijde aantonen dat er veilig en verantwoord wordt gehandeld binnen uw bedrijf.

De eerste stap bij het succesvol opstellen van een Arbobeleid is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). De RI&E is niet alleen verplicht, maar biedt u ook een blauwdruk voor het creëren van een veilige werkomgeving. Wilt u meer weten? Op de RI&E-pagina van Access.Safety vindt u praktische informatie.

Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie (NLA) controleert of werkgevers en werknemers zich aan de arboregels houden. Tijdens inspecties wordt voornamelijk gekeken naar de arbeidsomstandigheden, genomen maatregelen op de werkplek en of deze op papier zijn vastgelegd. Bij overtredingen heeft de iArbeidsinspectie (NLA) het recht om maatregelen op te leggen.

Opstellen Arbobeleid

Access.Safety helpt u graag bij het opstellen van uw Arbobeleid. Het Arbobeleid is een belangrijk instrument voor het reguleren van gezonde en veilige werkomstandigheden. Dit beleid beschrijft niet alleen de rechten van medewerkers, maar ook uw rechten als werkgever. Laat u daarom goed adviseren bij het opstellen van uw Arbobeleid. Bij Access.Safety nemen wij graag de zorg uit handen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het de expert

Jan
Hoger veiligheidskundige (HVK) gecertificeerd arbo-kerndeskundige Hobéon SKO nr. 39044

Gerelateerde artikelen