Wij zorgen voor uw veiligheid, van A tot Z

Hoe moet ik mijn Arbobeleid opstellen?

17-07-2023

Opstellen Arbobeleid

Hoewel de Arbeidsomstandighedenwet 11 artikelen bevat over het opstellen en uitvoeren ervan, kunnen we vier terugkerende thema’s identificeren: Voorlichting, Instructie, Toezicht en Sanctiebeleid. Als u behoefte heeft aan een duidelijke uitleg over het opstellen van een Arbobeleid, deelt Access.Safety graag de belangrijkste informatie met u!

Voorlichting en Instructie

Voorlichting en Instructie zijn essentiële aspecten volgens artikel 3 tot en met 11 van de Arbowet. Deze artikelen benadrukken het belang van het voorkomen van ongevallen en ziekte op de werkvloer (preventie). Voor een effectieve organisatie van arbeidsveiligheid is het cruciaal om aandacht te besteden aan Voorlichting en Instructie. Nadat de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het Plan van Aanpak zijn opgesteld en beoordeeld, is het tijd om de RI&E te delen met uw werknemers en de maatregelen uit het Plan van Aanpak uit te voeren. Voorlichting en Instructie kunnen maatregelen omvatten zoals:

  • Het verstrekken van instructies met betrekking tot specifieke apparatuur.
  • Het beschikbaar stellen van belangrijke (veiligheids)informatie.
  • Het volgen van cursussen voor specifieke taken.

Als u wilt dat uw Voorlichting en Instructie het gewenste resultaat opleveren, bijvoorbeeld dat werknemers nooit vergeten om zich goed voor te bereiden voordat ze met gevaarlijke stoffen werken, is het van belang om regelmatig de kennis op te frissen.

Toezicht

Toezicht is een belangrijk onderdeel van het Arbobeleid, zelfs wanneer er een goed beleid is opgesteld. Menselijke fouten kunnen altijd voorkomen, zoals slordig werk, gebrek aan kennisoverdracht van ervaren werknemers naar nieuwe medewerkers, of een situatie die gevaarlijker blijkt te zijn dan aanvankelijk gedacht. Daarom is het essentieel om Toezicht te houden, uitgevoerd door een of meer aangewezen personen binnen het bedrijf. Artikel 8.4 van de Arbowet legt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de werkgever: hij moet het toezicht organiseren en kan deze taak eventueel delegeren aan leidinggevenden.

Sanctiebeleid

Sanctiebeleid speelt een rol in combinatie met Toezicht. Het benadrukt hoe serieus het Arbobeleid moet worden genomen. Als de werkgever (of iemand namens hem) constateert dat er iets misgaat op het gebied van bedrijfsveiligheid en -gezondheid, is het zijn verantwoordelijkheid om actie te ondernemen. De werkgever kan ook sancties opleggen aan werknemers (zoals boetes of schorsingen) als zij verantwoordelijk zijn voor de veiligheidsrisico’s en hier niets aan doen.

Opstellen werkbaar Arbobeleid

Als u wilt dat Access.Safety uw Arbobeleid opstelt, kunt u rekenen op een deskundige benadering. Een goed geschreven en uitgevoerd Arbobeleid is van levensbelang voor elk bedrijf, omdat het helpt om de gezondheid, tevredenheid en motivatie van uw werknemers te waarborgen. Neem nu contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte, en profiteer van de expertise van onze arbodeskundigen die geen aspect over het hoofd zien, waaronder Voorlichting, Instructie, Toezicht en Sanctiebeleid.

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het de expert

Berlinda
Medewerker binnendienst | cursussen

Gerelateerde artikelen