Wij zorgen voor uw veiligheid, van A tot Z

Is een RI&E verplicht?

17-07-2023

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) verplicht?

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is vrijwel altijd verplicht volgens de Arbowet (artikel 5) en de Arbeidsinspectie (NLA). Access.Safety onderschrijft deze verplichting volledig en benadrukt dat iedere organisatie die personeel in dienst heeft, inclusief werknemers, ingehuurde ZZP’ers en stagiaires, ervoor moet zorgen dat zij veilig kunnen werken. Of een RI&E moet worden getoetst en of er aanvullende RI&E’s nodig zijn, kan variëren. Dit hangt af van factoren zoals het aantal medewerkers, de aard van het werk en of er speciale groepen werknemers in dienst zijn.

Welk type RI&E moet ik laten opstellen?

Indien u meer dan 25 medewerkers in dienst heeft, bent u verplicht de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige of arbodienst. Voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers is toetsing niet verplicht, maar dan moet u wel gebruikmaken van een branche-RI&E. Access.Safety raadt echter af om voor deze optie te kiezen. In de praktijk hebben wij namelijk vaak gemerkt dat een branche-RI&E niet volledig is en niet voldoet aan de wet- en regelgeving. Het zou zonde zijn als de Arbeidsinspectie (NLA) tijdens een controle constateert dat uw RI&E toch niet compleet is. Door te kiezen voor het maatwerk van onze arbodeskundigen voorkomt u mogelijke problemen, zoals persoonlijke aansprakelijkheid, boetes van de Arbeidsinspectie (NLA) en letselschadeclaims.

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie vormt altijd de eerste stap naar goede arbeidsomstandigheden. Vaak moeten echter ook aanvullende RI&E’s worden uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen of wanneer er speciale groepen werknemers in dienst zijn. Het exacte aantal aanvullende RI&E’s wordt pas duidelijk tijdens het opstellen van de RI&E. Volgens de Arbowet is het verplicht om dergelijke aanvullende RI&E’s uit te voeren.

Wanneer is een RI&E niet verplicht?

Zoals eerder vermeld, is een RI&E verplicht voor elke organisatie die mensen voor zich laat werken, inclusief uitzendkrachten, stagiaires en ZZP’ers. Iedereen die bijdraagt aan uw bedrijf moet erop kunnen vertrouwen dat ze hun werk veilig kunnen uitvoeren, zonder ziek te worden of letsel op te lopen. Zelfs als mensen vanuit huis werken, bent u verplicht om de risico’s in kaart te brengen en te evalueren. ZZP’ers hebben ook een RI&E nodig, tenzij ze nooit personeel (zoals andere ZZP’ers) inhuren of (tijdelijk) in dienst nemen.

Andere belangrijke aandachtspunten

Een RI&E moet alle mogelijke gevaarlijke situaties in kaart brengen, evalueren en een Plan van Aanpak bevatten om risico’s te voorkomen of te beperken. Het is dus van groot belang dat uw RI&E volledig is. Bovendien bent u verplicht om de RI&E actueel te houden. Veranderingen in werkzaamheden of wet- en regelgeving, renovaties, verbouwingen of verhuizingen vereisen een update van de RI&E. Door hier rekening mee te houden, kunt u hopelijk ingrijpen en eventuele boetes van de Arbeidsinspectie (NLA) voorkomen.

Een RI&E van Access.Safety voldoet aan alle wettelijke eisen en voorschriften. Het is duidelijk dat een RI&E serieus genomen moet worden om de veiligheid en gezondheid van uw werknemers optimaal te waarborgen. Laat dit belangrijke document opstellen en toetsen door Access.Safety. Onze experts zijn op de hoogte van alle wet- en regelgeving en leveren altijd maatwerk.

Als u nog vragen heeft over de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via telefoon of e-mail. Wij staan klaar om u te helpen.

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het de expert

Jan
Hoger veiligheidskundige (HVK) gecertificeerd arbo-kerndeskundige Hobéon SKO nr. 39044

Gerelateerde artikelen