Wij zorgen voor uw veiligheid, van A tot Z

Wat is een RI&E?

17-07-2023

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Wil je de arbeidsveiligheid regelen? Begin dan met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het Arboportaal benadrukt dat een bedrijf met behulp van de RI&E gestructureerd risico’s kan aanpakken om zo het aantal arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Bij Access.Safety kunnen we het niet duidelijker zeggen dan dat. Door zorgvuldig een RI&E op te stellen, kun je veel ongelukken en gezondheidsklachten binnen je bedrijf voorkomen. En dat is iets wat elke ondernemer wil, toch?

Bij Access.Safety begrijpen we dat het belangrijk is dat je weet wat er allemaal komt kijken bij het opstellen van een RI&E. Daarom geven we hieronder een korte toelichting, zodat je in de toekomst nog beter begrijpt wat er allemaal bij dit belangrijke document hoort.

Een RI&E moet volledig zijn en voldoen aan de eisen van de Arbowet. Het moet altijd de volgende onderdelen bevatten:

  • Inventarisatie van de aanwezige gevaren en de reeds genomen risicobeperkende maatregelen.
  • Evaluatie van de risico’s die aan die gevaren verbonden zijn.
  • Prioritering van de risico’s.
  • Plan van Aanpak.

Als er iets ontbreekt of onvoldoende is beschreven en geëvalueerd, kan de Arbeidsinspectie (NLA) handhavingsmaatregelen nemen of direct een boete opleggen.

Prioritering risico’s en Plan van Aanpak

De eerste twee onderdelen van de RI&E, de inventarisatie en evaluatie, begrijp je waarschijnlijk wel. Een voorbeeld: geluidsoverlast door machines kan een gevaar vormen, het dragen van gehoorbeschermers kan een maatregel zijn, en het risico van geluidsoverlast is gehoorbeschadiging. Maar wat betekent ‘prioritering van de risico’s’ eigenlijk? Dit wordt bepaald aan de hand van een aantal vragen, zoals: ‘Hoe groot is het risico?’, ‘Wat vinden werknemers belangrijk?’, en ‘Hoeveel kost het uitvoeren van de maatregelen?’. Zodra de inventarisatie, evaluatie en prioritering zijn afgerond, is het tijd voor het Plan van Aanpak. Dit is als het ware de conclusie van de RI&E: hierin geef je aan hoe je de risico’s gaat aanpakken, wanneer dit zal gebeuren en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Opstellen RI&E

Kunnen we je helpen bij het opstellen van de RI&E? De Nederlandse overheid neemt arbeidsveiligheid zeer serieus. Wist je bijvoorbeeld dat je in de RI&E aandacht moet besteden aan ‘bijzondere categorieën werknemers’? En dat er soms ook een aanvullende RI&E nodig kan zijn, die eveneens verplicht is? Bij Access.Safety nemen we graag de verantwoordelijkheid voor dit document uit handen. Dankzij de expertise van onze arbodeskundigen weten we precies wat er moet gebeuren, hoe het moet worden beschreven en welke partijen erbij betrokken moeten zijn. Mogen we je helpen bij het opstellen van de RI&E? Neem dan nu contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het de expert

Jan
Hoger veiligheidskundige (HVK) gecertificeerd arbo-kerndeskundige Hobéon SKO nr. 39044

Gerelateerde artikelen