Wij zorgen voor uw veiligheid, van A tot Z

Ongevalsonderzoek

Welkom bij Access.Safety, waar we de onderste steen boven halen bij bedrijfsongevallen in Nederland. Onze gespecialiseerde onderzoekers brengen feiten aan het licht en voorkomen herhaling.

  • Veiligheid zonder zorgen
  • Verminderde kosten, verhoogde winst
  • Eén partner voor al jouw veiligheidsuitdagingen

Onderste steen boven

Welkom bij Access.Safety, waar we de onderste steen boven halen. Dagelijks vinden er in Nederland ongevallen plaats op de werkvloer, en het is van groot belang om de oorzaak te achterhalen, herhaling te voorkomen en verantwoordelijkheid toe te wijzen. Bij Access.Safety hebben we gespecialiseerde onderzoekers in dienst die feiten naar boven halen aan de hand van interviews, foto’s en bewijsmateriaal.

Methodes ongevalsonderzoek

Onze ongevalsonderzoeksmethoden zijn grondig en effectief. We werken volgens het MOOT-model, waarbij we de Mens, Organisatie, Omgeving en Techniek op logische wijze in kaart brengen om inzicht te krijgen in de gebeurtenis. Daarnaast maken we gebruik van de Feitenboom, waarbij we de feiten van het ongeval analyseren en verbanden leggen om het incident te reconstrueren. Met de Bow-tie methode voeren we een kwalitatieve analyse uit om risicofactoren en preventieve maatregelen in kaart te brengen. Voor ernstige ongevallen passen we ook de Tripod-methode toe, die wordt gebruikt door de Arbeidsinspectie.

Expertise

Bij Access.Safety hechten we veel waarde aan kwaliteit en expertise. Onze hoger veiligheidskundigen zijn gecertificeerd door Hobéon SKO. Dit betekent dat ze beschikken over aantoonbare kennis en relevante werkervaring, zoals vastgesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit. We voldoen aan de deskundigheidseisen die gesteld zijn in artikel 2.7 van dit besluit.

Bedrijfsongeval? neemt direct contact op!

Als er zich een bedrijfsongeval voordoet, is snelle actie essentieel. Bij Access.Safety hebben we specialisten die op zeer korte termijn ter plaatse kunnen zijn. Aarzel niet om direct contact met ons op te nemen om onze expertise in te schakelen en de juiste stappen te zetten na een bedrijfsongeval.

Voorkom herhaling!

Bij Access.Safety staat veiligheid voorop. Samen kunnen we ervoor zorgen dat ongevallen grondig worden onderzocht en herhaling in de toekomst wordt voorkomen.

Kenniscentrum artikelen