Wij zorgen voor uw veiligheid, van A tot Z

Toolboxen en werkplekinspecties

Ontdek hoe Access u kan helpen bij het verzorgen van toolboxen en uitvoeren van werkplekinspecties.

  • Veiligheid zonder zorgen
  • Verminderde kosten, verhoogde winst
  • Eén partner voor al jouw veiligheidsuitdagingen

Waarom een toolbox ? 

Iedere werkgever is verplicht om zijn medewerkers structureel voor te lichten over risico’s op de werkvloer. Dat is niet alleen een veiligheidskwestie, ook financieel is het van ongekend belang. Gaat er namelijk een keer iets fout, dan moet u aan kunnen tonen dat u uw medewerkers hebt voorgelicht én geïnstrueerd. Toolboxen zijn hiervoor hét juiste instrument! 

 

Geheel verzorgde toolboxen op locatie 

Een maandelijkse presentatie van een half uur en de bijbehorende registratie is voor veel bedrijven een behoorlijke inspanning. Access.Safety verzorgt daarom toolboxen voor tal van ondernemingen in diverse branches. We behandelen op boeiende wijze onderwerpen die relevant zijn voor uw werkpraktijk en nemen alle administratieve rompslomp uit handen. Zo werkt u effectief aan veiligheidsbewustzijn en voldoet u aan alle wettelijke verplichtingen. Zonder dat u daar zelf omkijken naar heeft. 

 

Waarom uw werkplek laten inspecteren? 

Als werkgever bent u verplicht om structureel toezicht te houden op de werkplek (artikel 8 Arbowet). Met werkplekinspecties toont u aan dat u deze verplichting serieus neemt. U signaleert hierdoor op tijd onveilige situaties en kunt daardoor ongevallen voorkomen. Bovendien bouwt u met werkplekinspecties een dossier op; mocht er toch een ongeval plaatsvinden, dan kunt u de Arbeidsinspectie en de verzekeringsmaatschappij laten zien dat u toezicht heeft gehouden. 

 

Het voordeel van een onafhankelijke werkplekinspectie 

Access.Safety kijkt met al haar ervaring onbevangen naar uw werkplek. Daardoor zien we meer gevaar dan iemand die vertrouwd is met de werkplek. Dat komt de veiligheid ten goede. Verder bespaart een onafhankelijke werkplekinspectie u ook nog eens tijd. 

 

Hobéon SKO gecertificeerd 

Onze hoger veiligheidskundigen zijn Hobéon SKO gecertificeerd. Dit betekent dat zij, door aanwijzing-beschikking nr. ARBO/AIS/00 41989 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beschikken over een aantoonbaar kennisniveau en bijbehorende relevante werkervaring. Tevens voldoen zij hiermee aan het gestelde in artikel 2.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de zogenaamde ‘Deskundigheidseisen’. 

 

Ontzorgen? Neem contact op! 

Wilt u doorpraten over de verzorging van uw toolboxen of het uitbesteden van de werkplekinspecties? Of meer informatie over onze brede ondersteuning door middel van een aantrekkelijke service overeenkomst? Bel of mail voor het maken van een vrijblijvende afspraak. U kunt ook het formulier invullen. Eén van onze adviseurs neemt dan contact met u op om uw vragen te bespreken. 

Kenniscentrum artikelen